מקיף עירוני ה אשקלון – מקיף עירוני ה אשקלון
הגדרות כלליות כניסה למערכת

"כל ילד צריך לפחות מבוגר אחד שיאמין בו"

(הרב שלמה קרליבך)

מסלולי לימוד ייחודיים

אוגוסט 2018
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישייום שבת
29 ביולי 201830 ביולי 201831 ביולי 20181 באוגוסט 20182 באוגוסט 20183 באוגוסט 20184 באוגוסט 2018
5 באוגוסט 20186 באוגוסט 20187 באוגוסט 20188 באוגוסט 20189 באוגוסט 201810 באוגוסט 201811 באוגוסט 2018
12 באוגוסט 201813 באוגוסט 201814 באוגוסט 201815 באוגוסט 201816 באוגוסט 201817 באוגוסט 201818 באוגוסט 2018
19 באוגוסט 201820 באוגוסט 201821 באוגוסט 201822 באוגוסט 201823 באוגוסט 201824 באוגוסט 201825 באוגוסט 2018
26 באוגוסט 201827 באוגוסט 201828 באוגוסט 201829 באוגוסט 201830 באוגוסט 201831 באוגוסט 20181 בספטמבר 2018